Maakproces

Samenwerken. Denken in beeld. Ontwerpen. Kwaliteit beoordelen
Definitie

Een informatievisualisatie is een geheel van beeld en tekst dat tot doel heeft inzicht te geven in een samenhang van kwantitatieve en/of kwalitatieve gegevens. We gebruiken de term informatievisualisaties als een overkoepelend begrip waar anderen ook wel over ‘infogrpahics’ of ‘datavisualisaties’ spreken. Meer over de terminologie in Wat Werkt [link toevoegen] ‘Over omschrijvingen en definities’

Nut

Informatievisualisaties worden gebruikt om met behulp van beeld op een snelle en overzichtelijke manier informatie over te brengen. Om vast te stellen welke type visualisatie je het best kunt gebruiken voor een  bepaalde informatie kun je de keuzehulp gebruiken. [link toevoegen]. Een effectieve informatievisualisaties moet aantrekkelijk en begrijpelijk zijn een aansluiten bij de behoefte van de gebruiker.

Samenwerken

Je moet natuurlijk vaker samenwerken als je een product maakt in een organisatie, maar bij de productie van visualisaties is samenwerking vaak extra complex. Ten eerste krijg je te maken met mensen die verschillend denken: de een denkt beeldend, de ander tekstueel en een derde denkt vooral vanuit technische mogelijkheden. Het is niet makkelijk om dan een gemeenschappelijke taal te vinden. Een tweede complicerende factor is dat je scherpe keuzes moet maken als je een onderwerp visualiseert. Opeens wordt alles heel concreet. Dan kan het even duren voordat alle betrokkenen zich kunnen vinden in het voorgestelde beeld.

Kwaliteit

Net zoals we dat met andere verhalen doen beoordelen we informatievisualisaties in de eerste plaats op aantrekkelijkheid (trekt het mijn aandacht, raakt het me,?) en begrijpelijkheid (begrijp ik wat de visualisatie wil uitdrukken?).

Checklist

Om aantrekkelijk en begrijpelijk te zijn, moet een informatievisualisatie in ieder geval aan de volgende punten volden

  • Het is duidelijk waar de gebruikte tekens, kleuren, vormen en illustraties naar verwijzen.
  • Tekens, kleuren, vormen en illustraties worden consequent toegepast.
  • Het is duidelijk welke tekens bij elkaar horen en wat de relatie is tussen de verschillende tekens.
  • Het is duidelijk in welke volgorde de visualisatie bekeken moet worden.
  • De gepresenteerde gegevens kloppen.
  • Het is duidelijk wat de bron is van de gepresenteerde gegevens.
  • Het is duidelijk van wie de boodschap komt.
Ontwerpen

Als je nadenkt over het soort visualisatie dat je wilt (laten) maken, heb je vaak al een bepaald type visualisatie in je hoofd. Een grafiek, een animatie, een schema, of nog iets anders. Dat maakt het lastig om de juiste vorm te vinden. De vraag wat je wilt vertellen, is in eerste instantie belangrijker dan de vraag hoe het eruit moet zien.

Denken in beeld

Wat het samen maken van informatievisualisaties lastig kan maken, is dat het denken in begrippen (wat gaan we visualiseren?) en het denken in beelden (hoe gaat het er uitzien?) niet altijd makkelijk op elkaar aansluit. Begripsdenken werkt met de kracht van de logica (iets kan niet tegelijk waar en onwaar zijn; verzamelingen moeten volledig zijn en geen overlap vertonen – dat soort dingen), terwijl beelddenken het van de verbeeldingskracht moet hebben.

Hoe maak je vruchtbaar gebruik van beide manieren van denken bij het maken van informatievisualisaties?

Het korte antwoord is: afstemmen. Gebruik begrippen om de verbeelding te stimuleren, en gebruik beelden om je begrippen te verhelderen.

Menu