Keep things simple: when you’re trying to represent data concisely with visuals, edit out any details that don’t strongly add to your overall clarity.

Bianca Woods

Keuze van de juiste vorm

Doel en data op elkaar afstemmen

De keuze van de vorm hangt samen met het verhaal dat je met je data wilt vertellen. Je gaat alsvolgt te werk

  1. Stel je doel vast
  2. Kies het analytisch raamwerk dat past bij het doel
  3. Bepaal welke data je voor dat doel kunt gebruiken
  4. Onderzoek hoe je de data kunt visualiseren.
  5. Stem het analytisch kader af op de beelden die je kunt gebruiken.

Schematisch ziet dat er zo uit:

figuur 1

figuur 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toespitsen

Hieronder zie je hoe je voor het doel ‘begrijpen’ het analytisch kader nader kunt invullen. Eerst bepaal je op elke manier je wilt uitleggen. Als je iets wilt uitleggen met tekst en beeld (hoe iets werkt, wat een maatregel inhoudt, welke oplossingen er zijn voor een probleem …), dan kies je voor de vorm van het verhaal (dit onderdeel wordt later verder uitgewerkt); wil je laten zien hoe je iets moet doen, dan kies je voor de instructie; wil je dat mensen zelf ontdekken hoe iets in elkaar zit dan kun je voor een interactieve vorm, of een simulatie.

figuur 3

 

Praktijk

  • Lees het artikel An ode to the bar chart van Stijn Debrouwere om een idee te krijgen hoe je doel en data effectief op elkaar afstemt.
  • Zie de links overzicht visualisaties om een idee te krijgen van het soort vormen dat je kunt gebruiken.

Theorie

  • Lees het artikel van Verspohl over visuele poëtica

 

Menu